De Grekiska Öarnas mysterier! Mr Green har fått ett brev från en grekisk museumkurator gällande en helig relik kallad “Den STORA FETA grekiska prisdragningen”, som håller nyckeln till himmelska rikedomar.

Följ med Mr Green på hans grekiska äventyr och avtäck en all-inclusive-resa till Santorini, en andel av 50 000kr och freespins.

Kampanjdatum: 1:a juni – 10:e juni

Den STORA FETA grekiska prisdragningen

En relikjägare kommer vid slutet av expeditionen vinna en all-inclusive-resa till oförglömliga Santorini.

Skäm bort dig själv över 6 dagar på femstjärniga Costa Grand Resort & Spa och utforska öns enastående historia. PLUS 19 ytterligare skattjägare kommer att vinna sin andel av 50 000kr:

1x 10 000kr | 1x 7500kr | 2x 5000kr | 5x 2500kr | 10x 1000kr

Spela 250kr på Mr Greens “Evil Eye”-spelsamling för att låsa upp 1 lott i deras prisdragning. Ju fler lotter du låser upp – desto större chans att vinna!

Den 11:e juni kl. 19:00 avslöjar Mr Green vinnarna vid LIVE Beyond LIVE Blackjackbord nr. 1.

Påbörja mitt äventyr här och nu! >>>

 

Sagan om Lost Relics

Världskända arkeologen och äventyraren Dr. Green är på uppdrag för att avslöja den vinnande hemligheten bakom nya spelet ”Lost Relics”. Uppgradera ditt äventyrarkit med upp till 100 freespins på “Lost Relics” och gör dig redo för att slå följe med Mr Green på hans fantastiska äventyr.

Påbörja ditt äventyr och delta genom att göra en insättning på minst 300kr via länken på kampanjsidan. Du får 1 freespin för var 10:e krona du sätter in och spelar, upp till max 100 freespins!

Sätt in nu!

 

Regler och villkor som gäller:

1. Arrangör, Kampanj, Kampanjperiod, Allmänna kampanjvillkor och jurisdiktion

1.1. Arrangör

Arrangören av den här tävligen är Mr Green Limited, ett företag registrerat på Malta med organisationsnummer C-43260 som faller under maltesisk licens. Kontoret är registrerat på addressen Tagliaferro Business Centre, Level 7, Sliema (Malta) (’ Arrangören’)

1.2. Kampanj

Samtliga deltagare I kampanjen (’deltagarna’) som deltar i “MR GREENS 10ÅRS-JUBILEUM” (‘kampanjen’) accepterar kampanjens regler så som de redovisas I dessa regler och villkor. Deltagande i den här kampanjen anses innebära acceptans av arrangörens villkor och regler. Arrangörens villkor och regler finns att hitta på: https://casino.mrgreen.com/sv-SE/terms-and-conditions.

Arrangören har lanserat en sida för denna kampanj på: https://casino.mrgreen.com/sv-SE/promo-dialog?id=lost-relics-santorini

Arrangören förbehåller rätten att när som helst och vid eget behag avsluta, modifiera eller pausa kampanjen (inklusive att ändra priser). Arrangören förbehåller rätten att tillgodose vinnare med ett alternativt pris i händelse utom arrangörens kontroll som omöjliggör leverans av ursprungligt pris.

Innehåll på arrangörens hemsida kan innehålla tekniska, typografiska och fotografiska fel. Arrangören förbehåller rätten att när som helst och utan vidare notis modifiera innehåll på hemsidan.

Vid händelse av att en deltagare uteslutit sitt konto på eget bevåg eller om spelarens Mr Green-konto stängts till följd av betänkligheter rörande ansvarsfullt spelande före eller under kampanjperioden, kommer spelaren att uteslutas från vidare deltagande i kampanjen, även om denne har börjat deltaga.

En vinst anses förbrukad i händelse av avstängt konto, uteslutning på eget bevåg eller annan inaktivitet

Arrangören förbehåller sig rätten att med slutgiltig bestämmanderätt avsluta, pausa och/eller modifiera kampanjen och/eller delar av den i händelse av bedrägeri, tekniska problem och/eller andra faktorer bortom arrangörens kontroll som påverkar kampanjens utfall.

Arrangörens allmänna bonusregler och villkor gäller och kan hittas på https://casino.mrgreen.com/sv-SE/terms-and-conditions

1.3. Kampanjperiod

Kampanjen pågår i tio (10) dagar, från 00:00 CET den 1:a juni 2018 till 23:59 CET den 10:e juni 2018 (“kampanjperiod”). I enlighet med dessa regler och villkor avses med en kampanjdag en dag från 00:00 CET till 23:59 CET under kampanjperioden.

1.4. Gällande lag och jurisdiktion

Vid händelse av eventuella motsägelser vad gäller dessa regler och villkor och andra hänvisningar till denna kampanj, gäller dessa regler och villkor.

Kampanjen och eventuella dispyter som uppstår till följd av den kommer att hänvisas till och hanteras i enlighet med maltesisk lag och jurisdiktion. Arrangören och deltagarna förbinder sig uteslutande och slutgiltigt till maltesisk lag och jurisdiktion.

2. Deltagande och kampanjmekanik

2.1. Krav för deltagande

Endast användare över arton (18) år som har ett öppet konto hos www.mrgreen.com (”MRG-konto”) kan delta i kampanjen och därför betraktas som deltagare. Fullständiga regler och villkor för spelande och registrering av konto kan hittas på href=”https://casino.mrgreen.com/sv-SE/terms-and-conditions. Det är varje deltagares enskilda ansvar att se till personuppgifter är uppdaterade med giltig postadress, epost-adress och telefonnummer. Arrangören ansvarar inte för eventuella förluster till följd av felaktiga personuppgifter.

Vinnaren av Santorinirese-prispaketet (så som redovisas i dessa regler och villkor) förbinder sig att så fort som möjligt vidta samtliga åtgärder som krävs för att arrangören skall kunna fullfölja sina skyldigheter i enlighet med dessa regler och villkor. Detta inkluderar, men är inte begränsat till: (i) att tillhandahålla sådana personuppgifter som krävs för att kunna genomföra bokningen av prispaketen (inklusive adressbevis och passnummer) och (ii) att vinnarna ansvarar för sina egna visum. iii) om vinnarnas resekamrat är ickemyndig, måste vinnaren vara resekamratens förälder eller förmyndare och resekamraten måste resa samtidigt och enligt samma schema som vinnaren.

Vinnaren delger Mr Green – med undantag av lagar och regler och där så är tillåtet – vid deltagande i kampanjen dess fullständiga medgivande till användning globalt av namn, likhet, fotografi, röst, åsikter, hemstad och/eller kommun för användning till PR-syften utan betalning eller ersättning.

För att delta i kampanjen måste deltagare följa kampanjmekaniken (“Kampanjmekanik”) så som redovisas i dessa regler och villkor. Arrangören förbehåller rätten att enligt eget gottfinnande diskvalificera individer som anses manipulera och/eller missbruka deltagningsprocessen eller kampanjmekaniken och/eller som anses agera i strid med dessa regler och villkor och/eller anses agera osportsligt eller störande.

2.2. Kampanjmekanik

Deltagare måste samla lotter (“lotter”) till huvuddragningen under kampanjperioden. Varje lott motsvarar ett individuellt deltagande i huvuddragningen som redovisas i dessa regler och villkor. En lott motsvarar därför ett (1) deltagande i huvuddragningen. Spelare måste omsätta tvåhundrafemtio (250kr) kronor på utvalda spel i spelsamlingen för att få en (1) lott till huvuddragningen. Det finns ingen gräns för hur många lotter en spelare kan samla på sig under dragningen. Utöver detta får spelare även freespins på spelet ”Lost Relics” om de sätter in mellan 300-1000kr via ”Lost Relics”-insättningssidan som kan nås via denna kampanjsida, kampanjmail, kampanjsms eller meddelande på hemsidan, mellan 00:00 CET den 1:a juni och 23:59 CET den 3:e juni 2018. Insättningar som gjorts med ordinarie insättningssida eller övriga insättningssidor är inte kvalificerande för erbjudandet. Detta erbjudande är inte tillgängligt för nya spelare som ännu inte gjort sin första insättning. För att ta del av erbjudandet krävs en insättning och spel av minst 300kr. Spelare får en (1) freespin för varje krona de sätter in och omsätter på spelmaskiner i casinot inom utsatt tid, upp till max 100 freespins. Spelare kan endast ta del av freespinerbjudandet en (1x) gång under ovannämnda kampanjperiod. Freespins tilldelas först efter att hela den kvalificerande insättningen har omsatts på spelmaskiner i casinot. Freespins gäller i sju (7) dagar efter att de tilldelats. Vinster från freespins måste omsättas minst trettiofem (35x) gånger på spelmaskiner i casinot före uttag.

Arrangören kommer att länka till kvalificerande spel på kampanjsidan. Deltagare rekommenderas besöka kampanjsidan regelbundet, då arrangören inte har någon skyldighet att notifiera spelare om uppdateringar.

Huvuddragning

Arrangören kommer att hålla huvuddragningen kl. 19:00CET den 11:e juni 2018 vid LIVE Beyond LIVE Blackjackbord nr. 1. Dragningen av reseprispaketet kommer att strömmas live via www.mrgreen.com och spelare kan följa dragningen efter att de loggat in på sitt Mr Green-konto.

Vinnaren av reseprispaketet (“vinnare”) kommer att väljas ut slumpmässigt genom lottdragning som kommer genomföras av arrangören eller av arrangören anlitad person och vinsten kommer att tilldelas till vinnaren i kampanjen i enlighet med dragningens resultat.

Vinnaren av prispaketet kommer att kontaktas av arrangören via telefon och/eller e-post inom sjuttiotvå (72) timmar efter huvuddragningen och kommer att meddelas på kampanjsidan.

Alla rimliga ansträngningar kommer att göras för att kontakta vinnaren i huvuddragningen under utsatt tid. Arrangören kommer att försöka kontakta vinnaren (antingen via telefon eller epost) högst tre (3) gånger inom sjuttiotvå (72) timmar. Dessa kontaktförsök kommer att göras under maltesisk kontorstid (9:00 CET till 18:00 CET). Om vinnaren inte svarar på e-post eller telefon inom ovannämnda tidsfrist, kommer deltagaren anses ha förlorat priset och arrangören förbehåller sig rätten att enligt eget godtycke dra en ny vinnare bland deltagarna.

Vinnaren ansvarar för att de lagligen är i stånd att motta vinsten i enlighet med dessa regler och villkor. I händelse av att de inte är i stånd att göra så, förbehåller arrangören sig rätten att dra en ny vinnare eller tilldela priset till den person som dras omedelbart efter vinnaren.

Vinnare av kontantvinster kommer att kontaktas inom sjuttiotvå (72) timmar efter att huvuddragningen ägt rum genom kontomeddelande på Mr Greens hemsida.

Deltagare har under kampanjens varaktighet rätt att vinna fler än en (1) vinst.

4. Vinster

Arrangören har fastställt en (1) huvudvinst (“huvudvinst) och nitton (19) kontantvinster (“kontantvinster”) på totalt 50 000kr som kommer att tilldelas genom huvuddragningen. Alla vinster kommer i dessa regler och villkor benämnas “vinst” eller “vinster”. Vinnare, genom sitt deltagande i kampanjen, går med på att använda och ta emot de tilldelade vinsterna på egen risk och förbinder sig att ersätta arrangören för direkt eller indirekt förlust, skada eller fordran som uppstår till följd av användandet av vinsten och/eller i samband med resa.

4.1. Huvudvinst

Totalt ett (1) rese-prispaket kommer att delas ut. Santorini-resepaketet har ett marknadsvärde på 47 500kr, inklusive moms. Arrangören förbehåller rätten att när som helst och utan särskild anledning ändra på prispaketen inom marknadsvärdesintervallet. Det faktiska prispaketet kan skilja sig från detaljer/bilder som visas på arrangörens hemsida eller i arrangörens material under kampanjperioden. Grafiska avbildningar av prispaketet kan skilja sig från de faktiska prispaketen och är endast indikativa representationer.

Vinnaren och dess gäst ansvarar för att de innan avresa har giltiga pass med giltighetstid på minst sex (6) månader från returdatum. Vinnarna och deras gäster ansvarar själva för att införskaffa visum som kan krävas för resan. Santorini-resepaketet innehåller följande

– Ordinare tur-och-returfllyg för två från Europa till Santorini- Privat tur-och-returtransport från och till flygplatsen

– 5 nätter på 5-stjärniga Costa Grand Resort & Spa (eller liknande)

– Frukost varje morgon

– Champagne på rummet vid ankomst

– 5000kr i fickpengar

– Heltäckande reseförsäkring

Prispaketet inkluderar inte utgifter och avgifter som inte anges i specifikationen för prispaketet eller transport till och från flygplats i avreselandet i Europa.

Prispaketet kan ej överföras och kan INTE utbytas mot kontantaternativ, om inte så beviljas av arrangören.

Genom att delta i denna kampanj går vinnare med på att de måste utnyttja Santorini-prispaketet inom tolv (12) månader efter att de vunnit och om detta inte är möjligt att vinsten förverkas.

Prispaketet är endast tillgängligt för spelare bosatta i länder där arrangören är verksam (alla länder förutom: Afghanistan, Algeriet, Angola, Anguilla, Antarktis, Antigua och Barbuda, Armenien, Aruba, Australien, Azerbajdzjan, Bahamas, Bahrain, Bangladesh, Barbados, Belgien, Belize, Benin, Bermuda, Bhutan, Botswana, Brittiska territoriet i Indiska Oceanen, Brittiska Jungfruöarna, Brunei Darussalam, Bulgarien, Burkina Faso, Burundi, Caymanöarna, Centralafrikanska republiken, Cocosöarna, Cooköarna, Costa Rica, Cypern, Djibouti, Dominica, Dominikanska Republiken, Egypten, Ekvatorialguinea, Elfenbenskusten, El Salvador, Eritrea, Estland, Etiopien, Falklandsöarna (Malvinerna), Fiji, Filippinerna, Frankrike, Franska Guyana, Franska Polynesien, Färöarna, Förenade Arabemiraten, Gabon, Gambia, Georgien, Ghana, Grekland, Grenada, Guadeloupe, Guam, Guatemala, Guinea, Guinea-Bissau, Grönland, Haiti, Honduras, Hong Kong, Indien, Indonesien, Irak, Iran, Israel, Jamaica, Japan, Jordanien, Julön, Jungfruöarna, Kambodja, Kamerun, Kap Verde, Kazakstan, Kenya, Kiribati, Kina, Kirgizistan, Komorerna, Demokratiska republiken Kongo, Demokratiska folkrepubliken Korea (Nordkorea), Sydkorea, Kuwait, Kuba, Laos, Libanon, Lesotho, Liberia, Libyen, Macao, Madagaskar, Malawi, Malaysia, Maldiverna, Mali, Marocko, Marshallöarna, Martinique, Mauretanien, Mauritius, Mayotte, Mikronesien, Moçambique, Moldavien, Mongoliet, Montserrat, Myanmar, Namibia, Nauru, Nepal, Niger, Nigeria, Niue, Norfolkön, Nya Kaledonien, Oman, Pakistan, Palau, Palestina, Panama, Papua Nya Guinea, Polen, Puerto Rico, Qatar, Reunion, Ryssland, Rwanda, St. Helena, Saint Kitts och Nevis, Saint Lucia, Saint Vincent och Grenadinerna, Samoa, São Tomé och Príncipe, Saudiarabien, Senegal, Seychellerna, Sierra Leone, Singapore, Solomonöarna, Somalia, Spanien, Sri Lanka, Saint-Pierre och Miquelon, Sudan, Swaziland, Sydafrika, Syrien, Taiwan, Tadzjikistan, Tanzania, Tchad, Thailand, Tjeckien, Togo, Tokelau, Tonga, Trinidad och Tobago, Tunisien, Turkiet, Turkmenistan, Turks och Caicosöarna, Tuvalu, Uganda, Ukraina, Ungern, USA, Uzbekistan, Vanuatu, Vietnam, Vitryssland, Wallis och Futunaöarna, Västsahara, Yemen, Zambia, Zimbabwe och Östtimor). Om en vinnare i huvuddragningen inte är bosatt i någon av arrangörens huvudmarknader i Europa och/eller är baserad utanför Europa kommer denne fortfarande motta prispaketet, men vinnaren måste själv ansvara för att arrangera och bekosta resa till Europa samt införskaffa visum och övriga resedokument som krävs för inresa till Europa.

Arrangören kommer att anlita en tredjepart som kommer ansvara för bokning av prispaketet åt vinnaren. Vid tidpunkten för överlåtande av bokningen till tredjepart frigörs arrangören från allt ansvar rörande prispaketet och vinnaren blir ensamt ansvarig.