Rymdfärden går vidare till nästa planet

Lyckades du med ditt uppdrag i rymden igår? Hur som helst styrs rymdrutten idag om till en helt ny...