Maria Casino har hittat de 4 mest uttråkade personerna som finns och ska med hjälp av tester via en Thrillometer i Prag utse Europas mest exalterade person.

Thrillometer tester på hemlig ort

Under en längre tid letade Maria runt i Europa för att få tag på riktigt uttråkade människor som hon ville ta med sig till ett spektakulärt experiment på en hemlig ort utanför Prag. Experimentet som genomfördes den 7 mars tidigare i år gick ut på att Maria Casino vill se om de på kort tid skulle lyckas få totalt uttråkade människor till att bli grymt exalterade? Spännande tester utfördes på försökspersonerna där reaktionerna övervakades med biometriska mätverktyg för att på så sätt med vetenskaplig ambition se vem av försökspersonerna som uppmätte högst spänningsnivå. Och till slut utsågs en vinnare med titeln Europas mest exalterade person.

Experimentet kan du se på Maria Casino

De fyra deltagarna som genomförde Thrillometer experimentet kom från Sverige, Danmark, Norge och England och genomgick totalt 6 tester sittandes i en stol som i mångt och mycket liknar en elektrisk stol. Elektroder fastsatta på kroppen mätte spänningsnivån på försökspersonerna under de olika testerna. Bland annat utsattes de för ett test där de fick ta på sig en Sumodräkt och där krälande stora kryp hälldes innanför dräkten. Vildaste reaktionen vann.

Hela Thrillometer experimentet kan du se på Mariacasino.com. Se hela experimentet NU!

Maria Casino Thrillometer